Energie-inspecteurs in Nederland bereiden zich voor op strengere regels voor keuringen. Dit is wat u kunt doen om hierop voorbereid te zijn.

De mening van de regering: er is strenger toezicht nodig om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen. Eén van de gevolgen is dat energie-inspecteurs in de toekomst een uitgebreider dossier moeten toetsen en niet langer mogen uitgaan van de isolatiewaardes uit het bouwbesluit

NTA 8800

In de nieuwe richtlijn NTA 8800 staat vastgelegd hoe de energieprestatie van gebouwen in de toekomst moet worden vastgelegd. Het uitgangspunt blijft hierbij hetzelfde: elke besparende maatregel moet door de inspecteur kunnen worden onderbouwd, om meegenomen te kunnen worden in de toekenning van een energielabel.

Het grote verschil tussen nu en straks, is wat wordt gezien als bewijs. Momenteel mag de forfaitaire waarde van een woning als uitgangspunt worden gebruikt. Dit betekent dat bouwtekeningen en bepalingen uit een bouwbesluit gezien worden als de basis. Deze basis wordt daarna aangevuld met aangetoonde maatregelen, zoals spouwmuurisolatie.

Na 2020 wordt deze bewijslast omgedraaid. De aangetoonde energiebesparende maatregelen bepalen de toekenning van het energielabel. Forfetaire waarden uit het bouwbesluit (aangetoond met bijvoorbeeld bouwtekeningen en bouwplannen) mogen pas worden opgevoerd als bewijs, als er geen enkele andere manier is om de energieprestatie van het gebouw te toetsen.

Het gevolg in de praktijk

De strengere eisen betekenen dat de keuring van de energieprestatie nauwkeuriger wordt uitgevoerd. Het bouwbesluit is de minimale basis, maar nog veel belangrijker wordt wat er tijdens de bouw (en daarna) is gedaan.

Voor vastgoed- en woningeigenaren heeft de strengere keuring een groot voordeel. Een hoog energielabel is moeilijker vast te stellen en is dus waardevoller, waardoor de waarde van de woning hoog wordt of blijft.

Nu al voorbereiden op de nieuwe normering

Om te profiteren van de nauwkeurigere energielabels, adviseren wij om nu alvast te beginnen met het aanleggen van de juiste dossiers. Dit komt neer op alles verzamelen wat informatie geeft over de energieprestatie van de woning, zoals:

  • kwaliteitsverklaringen;
  • tekeningen van de panden;
  • aannemersverklaringen;
  • isolatiedetails;
  • installatietekeningen;
  • getekende offertes;
  • facturen.

Onze verwachting is namelijk dat vastgoedeigenaren die de bewijslast op orde hebben, gemakkelijker aan een hoger label komen.

Bron: Energie Inspectie