Bestuursleden van Waterschap Rivierenland luiden de noodklok omdat de schuldenlast van het waterschap dreigt op te lopen tot een half miljard euro. ‘Er komen enorme opgaven op ons af zonder dat duidelijk is welke kosten we de komende jaren moeten dragen,’ zegt VVD-kandidaat Annemieke Stallaart voor het Waterschap Rivierenland.

Volgens Stallaart is er niks mis met lenen, ‘maar je moet altijd kunnen blijven betalen, ook als de rentelasten stijgen, en je moet zeker weten dat je het kostenplaatje compleet hebt’. En dat is nu niet het geval. ‘We hebben 1000 kilometer dijken en kades die behoorlijk opgehoogd moeten worden, en dat is een forse overschrijding van de kosten. We hebben opgeroepen tot een diepgaand debat hierover, maar dat is tot op heden nog niet gevoerd.’

Bron: BNR webredactie