Nu veranderen = veilig comfortabel wonen in de toekomst!

Zederik Woondiensten is een nieuw opgericht bedrijf dat diensten verleent aan mensen die op zoek zijn naar betere woon- en/of leefomstandigheden. Daarbij kun je denken aan: Politiekeurmerk, Taxaties, Huisvestingsadviseur, Seniorkeurmakelaar en Aankoopmakelaar. Het is een initiatief van Jan J. Vendrig. De begeleiding vanuit Zederik Woondiensten bestaat uit het uitbrengen van adviezen gericht op verbetering van woon- en leefcomfort. Betrokkenheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoording van de klant zijn daarbij kernbegrippen. Zederik Woondiensten is lid van VBO, Seniorkeurmerk, SCVM, Huisvesting op Maat, Politie Keurmerk Veilig Wonen, waarmee onderlinge kennis en ervaring wordt uitgewisseld, waardoor de kwaliteit van de adviezen van Zederik Woondiensten gewaarborgd blijft.

jan_j_vendrig

Jan Vendrig (1949) woont al vele jaren in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met een MBA opleiding en ruime ervaring als algemeen- en financieel directeur in productie- en opleidingsbedrijven kwam in 2005 het moment, dat Jan besloot om de makelaardij in te gaan. De benodigde opleiding daarvoor had hij in 1997 al behaald.

In 2005 is Jan gestart met de overname van een bestaand kantoor in Vianen. In 2011 is de samenwerking met Rob Mutters begonnen. Mede daardoor is het Kantoor Vianen uitgegroeid tot een goedlopende Makelaardij. Tijd voor Jan om zich verder te specialiseren. Daar hij zich binnen de makelaardij al had gespecialiseerd in senioren huisvesting en aankopen van woningen en tevens werkzaam was als EPA-adviseur en preventieadviseur voor het PKVW heeft hij ervoor gekozen om dit vanaf heden apart voort te zetten onder de naam Zederik Woondiensten.

De naam Zederik is afgeleid van het uit de middeleeuwen stammende kanaal de Oude Zederik, die door dit gebied loopt. De Zouweboezem (Oude Zederik) is in de periode 1370 – 1373 gegraven als opvang van het overtollige water uit de polders in de Vijfheerenlanden.

Zederik is ook de naam van de gemeente, die op 1 januari 1986 ontstaan is door het samenvoegen van Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven.