Het toezicht op de bouw gaat van gemeenten over op het bedrijfsleven zelf. Ook de Eerste Kamer heeft, na jarenlang overleg over en gesleutel aan het nieuwe systeem, groen licht gegeven. Nieuwe wet: meer bouwtoezicht en kwaliteitscontroleurs Het kabinet voert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in.

Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren tijdens het ontwerp en de bouw de bouwtechnische eisen.
  • Vergunningaanvragers zorgen ervoor dat het bouwwerk bij oplevering aan alle regels voldoet. Als dit niet zo is, kan de consument makkelijker herstelwerkzaamheden afdwingen bij de aannemer, ook als deze fouten pas later ontdekt worden.
  • De aannemer is aansprakelijk voor alle gebreken in de bouw, als deze aan hem kunnen worden toegeschreven. Ook moet de aannemer de klant informeren of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s tegen schade van gebreken.
  • Consumenten kunnen 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) achterhouden bij de notaris. Nu moet de klant zelf voorkomen dat dit bedrag na oplevering automatisch naar de aannemer gaat. Straks moet de aannemer de klant in een brief melden dat de termijn van het opschortingsrecht afloopt. Pas wanneer alle gebreken zijn opgelost, betaalt de notaris het restbedrag.
  • De gemeente mag nog steeds de bouw stilleggen. Bijvoorbeeld als de kwaliteitscontroleur of de gemeente een probleem ziet.

Het toezicht wordt voortaan toevertrouwd aan gespecialiseerde private kwaliteitscontroleurs. Die zouden beter op die taak zijn berekend dan gemeenten, die vaak alleen papieren controles uitvoeren. De controleurs moeten ook op de bouwplaats toezien of alles wel naar behoren verloopt. Mochten gebreken toch pas na oplevering aan het licht komen, dan kunnen consumenten gemakkelijker verhaal halen, denkt minister Kajsa Ollongren (Wonen). De wet scherpt de aansprakelijkheid van aannemers aan.

Vriend en vijand waren het erover eens dat het toezicht op de schop moest. Instortende parkeergarages, afbrekende balkons en mogelijk brandgevaarlijke gevelplaten versterkten dat besef nog. Maar de nieuwe opzet stuitte op tal van bedenkingen. Veel partijen stonden er bijvoorbeeld op dat de gemeente het laatste woord zou houden. Ollongren wist met verduidelijkingen en toezeggingen de Eerste Kamer toch voor zich te winnen. Het nieuwe toezicht wordt vanaf 2021 in stappen ingevoerd.

Bron: Bouwnieuws