De bestuurlijke crisis in de provincie Utrecht als gevolg van de problemen met de Uithoflijn, de tramverbinding tussen Utrecht Centraal en het universiteitscomplex De Uithof, dreigt zich nog verder te verdiepen.

De voltallige oppositie in de Provinciale Staten heeft een brief opgesteld waarin het kabinet wordt verzocht een bewindvoerder te benoemen bij de provincie Utrecht om orde op zaken te stellen, bleek dinsdagavond in de marge van een lijsttrekkersdebat voor de provinciale verkiezingen. Het zou voor het eerst zijn dat een dergelijke maatregel wordt genomen. De brief is in handen van het FD.

Brief naar Ollongren

PvdA, ChristenUnie, PVV, SP, SGP, Partij voor de Dieren en 50+ schrijven aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren ‘onvoldoende vertrouwen te hebben in de politiek-bestuurlijke aansturing van de provinciale organisatie door Gedeputeerde Staten in Utrecht.’ Over het moment waarop de brief op de bus gaat werd na afloop van het debat nog druk overleg gevoerd.

De partijen vragen de bewindsvrouw ‘in te grijpen in het bestuur van de Provincie Utrecht en te overwegen een bewindvoerder aan te stellen om de organisatie te laten doorlichten op structuur en cultuur, dit met bijzondere aandacht voor de ambtelijke top en haar aansturing.’

Tegenvallers De Uithoflijn

Aanleiding voor de gezamenlijke actie is de ergernis over de nog immer ontbrekende goedgekeurde jaarrekening 2017. Accountant EY onderzoekt mogelijke financiële onregelmatigheden bij de aanleg van De Uithoflijn, de nieuwe tramverbinding tussen NS-station Utrecht Centraal en het universiteitscomplex.

Na een reeks tegenvallers is de lijn anderhalf jaar vertraagd en de begroting met zo’n €90 mln overschreden. De totale kosten bedragen bijna €500 mln. Vorige week heeft bouwer BAM de lijn opgeleverd en is het testen begonnen. De eerste ritten met reizigers staan gepland rond deze zomer.

‘Zelfreflectie ongezond laag’

Als gevolg van het uitblijven van de geaccordeerde jaarrekening heeft het ministerie al maatregelen genomen. Sinds januari houdt het Rijk 60% van de wekelijkse bevoorschotting uit het Provinciefonds achter. De provincie Utrecht ontvangt nog slechts €1,7 mln in plaats van de gebruikelijke €4,4 mln. De opschorting geldt in beginsel voor een periode van maximaal 26 weken.

Accountant EY kon dinsdag desgevraagd niet zeggen hoe lang het onderzoek nog gaat duren. De oppositiepartijen maken zich hier grote zorgen over en schrijven dat de provincie door de aanhoudende problemen ‘out of control’ is en de ‘zelfreflectie aan de zijde van de provincie ongezond laag is.’

Geen verkiezingsstunt

Een van de ondertekenaars van de brief is Arne Schaddelee, fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Provinciale Staten. Van een verkiezingsstunt is volgens hem geen sprake. ‘Voor de ChristenUnie levert dit in ieder geval geen stemmen op. Verkiezingen is een moment van verantwoording afleggen en het meest in het oog springende punt is het ontbreken van een goedgekeurde jaarrekening bij een instantie die nota bene toezicht moet houden op gemeentes. We hebben prachtige plannen in een mooie provincie, maar we kunnen ze niet verwezenlijken als de organisatie niet functioneert.’

Waarom zo’n ongebruikelijk voorstel en niet een motie van wantrouwen ingediend? ‘Vorig jaar is al een gedeputeerde afgetreden. De huidige, de VVD-er Dennis Straat, zo moet ik hem nageven, heeft kasten open getrokken en lijken eruit gesleept. Helaas begint ook hij steeds meer in een kramp terecht te komen. Maar een motie van wantrouwen tegen hem is domweg niet mogelijk, omdat de jaarrekening niet is afgehandeld.’

Bron: Financieel Dagblad